Noodhulp

Noodhulp afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen
Afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen organiseert cursussen, trainingen en meerdaagse oefeningen om vrijwilligers zo goed als mogelijk voor te bereiden op eventuele noodsituaties. Deze noodsituaties zijn ongevallen in- en om het huis, maar ook rampen en ernstige verkeerssituaties. Denk bijvoorbeeld aan de kettingbotsing op de A58 in september 2014 waar maar liefst honderdvijftig voertuigen bij betrokken waren, een overstoming of iemand die een hartaanval krijgt. Ons lokale verbindingssysteem zorgt ervoor dat vrijwilligers oproepbaar zijn.

Naast het voorbereiden van de vrijwilligers is er ook op materieel gebied enige voorbereiding vereist. De afdeling heeft bijvoorbeeld een direct inzetbare container gereed staan die volledig is ingericht met verbandmaterialen, dekens, zaklampen, etc. Ook is op beide locaties van afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen een AED beschikbaar. Deze AED's zijn aan de buitenzijde van de gebouwen bevestigd zodat vrijwilligers van Hartveiligwonen deze op ieder moment kunnen gebruiken.

Internationale noodhulp
Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Met miljoenen vrijwilligers wereldwijd zijn we altijd overal ter plaatse. Bij een ramp of gewapend conflict helpt het Rode Kruis direct. Evacuatie en eerste hulpverlening staan dan centraal, gericht op het redden van levens. Daarnaast zorgen we voor drinkwater, voedsel, medische hulp en onderdak. Ook herstellen we het contact tussen familieleden die elkaar in de chaos zijn kwijtgeraakt.