Help mee

Uw tijd én talent
Elke dag weer zijn er miljoenen mensen wereldwijd die hulp nodig hebben. Op afstand helpt het Rode Kruis bij overstromingen en gewapende conflicten. Dichter bij huis werkt het Rode Kruis aan vergroten van kennis en vaardigheden omtrent EHBO, is er aandacht voor chronisch zieken en eenzaamheid en verlenen we eerste hulp op lokale evenementen. En dat met alleen maar vrijwilligers! Helpt u ons mee?


Wat kunt u doen?

Vrijwilliger worden

Vrijwilliger zijn is dankbaar werk en ontzettend hard nodig. Zonder onze vrijwilligers kan het Rode Kruis geen hulp bieden aan de samenleving. wij hebben verschillende vrijwilligersfuncties; van EHBOérs bij evenementen, collectanten en begeleiders bij activiteiten tot chauffeurs en lid zijn van het bestuur. We kijken graag samen met u naar een passende functie binnen de afdeling.

 

Collectant worden

Collecteren is één van de manieren om hulp te bieden aan onze afdeling. Collecteren doe je door - alleen of met anderen - met een collectebus op pad te gaan, waarbij je mensen op straat of aan de deur persoonlijk aanspreekt en vraagt om een bijdrage voor het Rode Kruis afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen.


 

Donateur worden

Wanneer u een gift wilt overmaken aan het Rode Kruis afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen, kunt u dit doen door een bedrag naar keuze te storten op NL93 RABO 0153 2249 16 t.n.v. Het Rode Kruis afd M&WZVL. Uw gift zal geheel ten goede komen aan activiteiten van afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen.


 

Stage lopen