Bestuursleden

Binnen onze afdeling zijn de volgende bestuursleden actief:

Voorzitter
 
Vacature
 
Secretaris
Vacature
Voor contact: info.rkzvl@gmail.com
 
Penningmeester Peter van Loo
pcvanloo@zeelandnet.nl
 
Portefeuille Noodhulp Mauric Perotti
oyama666@hotmail.com
 
Portefeuille Zelfredzaamheid & Respect en Hulpbereidheid Vacature

 
Portefeuille  Vrijwilligersmanagement & Opleiding, Fondsenwerving en Communicatie Cor Zwanenburg
kimaco@zwanenburg.demon.nl
 
Afdelingscoördinator Lien Vermeire
lienv@zeelandet.nl