Alarmdiensten

Als iedere seconde telt

112 Europees alarmnummer (brandweer, politie en/of ambulance) Spoedeisende hulp bij levensbedreigende situaties, een ongeval of agressie.
0800 8112 Europees alarmnummer (brandweer, politie en/of ambulance) voor doven en slechthorenden Spoedeisende hulp bij levensbedreigende situaties, een ongeval of agressie.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

100 Medische spoeddienst Dringende medische hulp
101 Federale politie Dringende politiehulp
105 Rode Kruis Vlaanderen (België) Dringende hulpverlening bij onheil en rampen.
106 Tele-onthaal Anoniem bellen over uiteenlopende onderwerpen; eenzaamheid, onmacht, boosheid, verdriet, 
110 Childfocus Noodmelding maken van verdwijning, ontvoering of seksueel misbruik bij kinderen.
0115 643 000 Huisartsen-post (HAP) Dringende gevallen die niet kunnen wachten tot eerstvolgende openingsuur eigen huisarts. 

Overige nummers en hulpdiensten

070 245 245 Antigifcentrum  
0118 421 100 Brandweer Zeeland Algemeen telefoonnummer brandweer Zeeland, locatie Middelburg.
071 488 000 Brandwondencentra  
070 344 344 Card Stop Telefonische dienst die 24/7 bereikbaar is voor gestolen en verloren bankpassen.
11 6000 Childfocus Telefonische dienst van Europees centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen die 24/7 bereikbaar is.
144 Dierenambulance  
0114 389 000 Gemeente Hulst  
0117 457 000 Gemeente Sluis  
0115 455 000 Gemeente Terneuzen  
0800 0432 Kindertelefoon Anonieme telefoondienst voor kinderen tussen 8 en 18 jaar voor gesprekken over uiteenlopende onderwerpen. Dagelijks bereikbaar tussen 14:00 en 20:00.
  Meldpunt ouderenmishandeling  
0900 8844 Politie Hulst, Sluis en Terneuzen  
  Slachtofferhulp Nederland  
0900 10500 Wachtdiensten apothekers  
0900 0111 Zeereddingsdienst  
0800 32123 Zelfmoordpreventie  
0114 373 000 Ziekenhuis Hulst  
0117 459 000 Ziekenhuis Oostburg  
0115 688 000 Ziekenhuis Terneuzen  
0118 652 000 Ziekenhuis Walcheren