Activiteiten

Werken met én voor mensen

Met meer dan 100 miljoen vrijwilligers wereldwijd zijn we bij een ramp of conflict altijd direct ter plaatse: we redden mensenlevens en verzorgen slachtoffers. Ook springen we in op noodsituaties die de krantenkoppen niet halen.

Ook in Nederland staan we paraat om hulp te bieden. We leren bijvoorbeeld zo veel mogelijk mensen hoe zij zelf EHBO kunnen toepassen in een noodsituatie. We bestrijden eenzaamheid, ontlasten mantelzorgers en helpen mensen die door ziekte of ouderdom in een kwetsbare positie zijn beland. 

Campagnes
We voeren regelmatig campagne gericht op verschillende onderwerpen. We doen dit om de bewustwording van mensen te vergroten en hen te activeren voor zichzelf en andere te zorgen. Lees meer.
EHBO en reanimatie/ AED-cursussen
In Nederland halen steeds meer mensen hun diploma EHBO en/ of reanimatie/AED om snel en doelgericht te kunnen handelen in onverwachtte situaties. Het Rode Kruis zet zich in om de kennis en vaardigheden omtrent eerste hulp in Nederland te vergroten en op die manier levens te redden. Lees meer.
Evenementenhulp
Afdeling Midden en West Zeeuws Vlaanderen is in de regio erg actief in het begeleiden en ondersteunen van eerste hulp op evenementen. Onze vrijwilligers verlenen hulp op zowel grote als kleine evenementen. Lees meer.
Noodhulp
In geval van een ramp of calamiteit ondersteunt het Rode Kruis de overheid en professionele hulpdiensten bij de hulpverlening aan slachtoffers. Dit gebeurt op internationaal, maar ook op nationaal niveau. Lees meer.
Maatschappelijke stages en jongerenwerk
Om jongeren te betrekken bij de werkzaamheden van het Rode Kruis is er een mogelijkheid om stage te lopen, een project op te zetten of vrijwilliger te worden. Lees meer.
Sociale activiteiten
Onze afdeling organiseert activiteiten om zelfredzaamheid in ouderen en chronisch zieken te bevorderen. Ook kunt u deelnemen aan allerlei gezellige bezigheden die onze afdeling organiseert. Lees meer.
Verwanteninformatie
Het Rode Kruis helpt mensen die op zoek zijn naar familie, vrienden of kennissen die ze uit het oog zijn verloren tijdens een ramp of conflict. Dit doen we o.a. door op internationaal niveau opsporingsberichten door te geven. Lees meer.